روزگاری می گفتند:

محمد، دیدن و موسی شنیدن

شنیدن کی بُوَد مانندِ دیدن

و فضیلت محمد برموسی را به دیدن

که مرتبه ای بالاتر از شنیدن بود

می دانستند

اما

نمی دانند فضیلتی بالاتر وجود دارد

و آن اینکه

بدون دیدن و فارغ از شنیدن

دوستش داشته باشی

آن هم عمیقاً
2020/07/15 - 18:20
دیدگاه
rahm900

لایک عالی

1399/04/25 - 18:30 ·
E-M

سلام آقارحمان
ممنونم از لطف نظرتون.

1399/04/25 - 18:31 ·
_hedieh_

فوق العاده بود کپی کنم بااجازه؟

1399/04/25 - 18:33 ·
E-M

سلام
ممنونم از همه ی لطف نظرتون.
شما صاحب اختیارین.

1399/04/25 - 18:36 ·
rahm900

سلام آقا ابراهیم گل...خواهش داداش

1399/04/25 - 18:38 ·
_hedieh_

قربان شما

1399/04/25 - 18:39 ·
E-M

{-35-}{-42-}{-35-}

1399/04/25 - 18:41 ·
_hedieh_

{-35-}

1399/04/25 - 18:42 ·