هر وقت باهات سردتر بودم

بدون بیشتر دلتنگتم ؛
فقط دارم تلاش میڪنم نفهمے
2020/07/16 - 05:45 در دوستان قدیمی نایس فان