هنوز
از من روز توݪدم را مےپرسۍ!
پس آنچہ را ڪہ نمیدانے
بنویس ؛
روز عاشق شدنم بہ تو ،
روز میݪاد من است ...


عشق با صداے بݪند
نزار قبانے


2020/07/16 - 11:11 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
rahm900

زیبا بانو لایک {-35-}{-35-}

1399/04/26 - 11:12 ·
aylar

ممنونم مرسی از توجه تون

1399/04/26 - 11:14 ·
rahm900

خواهش بانو

1399/04/26 - 11:15 ·
aylar

عکسش هم ک سلیقه شما بود
دستتون هم درد نکنه

1399/04/26 - 11:15 ·
rahm900

خواهش بانو قابل شما رو نداشت

1399/04/26 - 11:17 ·