به دایی من بگی مدیر عامل شرکت بنز شدم و اونجا مشغولم میگه اونم خوبه ولی معلمی ی چیز دیگست سه ماه تابستون و ی ماهم واسه عید بیکاری اخر هفته ها هم بیکاری حقوقتم سر ماه داری

2020/07/16 - 20:18