زنــــدگي مثل يك جاده بـــلند و طولانـــــي است ...

بخش هايي از جاده زنــدگــي پر است از فـــراز و نشــيــب . يادم باشد كه در پس هر فرازي ،‌

فرودي هست و در ادامه هــــر فــــرودي يـــك فــــــراز . خـــود را آمــــاده نگــــاه دارم ...


2020/07/17 - 00:39
پیوست عکس:
1378134752583248.jpg
1378134752583248.jpg · 467x700px, 81KB
دیدگاه
mahshid78

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1399/04/28 - 11:43 ·
fanos_66

مرسی گلم

1399/04/28 - 17:36 ·