یک نفر هست که همیشه هوای بیقراری‌ام را دارد،

یک نفر هست که هیچوقت برایِ من سرش شلوغ نیست،
که دردهایم را ندیده می‌بیند،
که حرف‌هایم را نگفته می‌فهمد،


و برای اشک‌هایم، تمامِ دنیا را به هم می‌ریزد
که مرد نیست، اما مردانه پای رفاقتمان ایستاده،
که پناهِ بی‌پناهی و امیدِ لحظه‌هایی‌ست که دلم از زمین و زمانه می‌گیرد.
کسی که لازم نیست برای داشتنش، از خودم بودنم دست بردارم
در این روزگارِ بلاتکلیف
چقدر خوب است که تنها نیستم
چقدر خوب است که خواهر دارم ...{-35-}

2020/07/17 - 02:23 در A-D-M
دیدگاه
rahm900

{-35-}

1399/04/29 - 09:24 ·
ana36

مرسی

1399/04/29 - 10:18 ·
rahm900

خواهش

1399/04/29 - 10:19 ·