پیوست عکس:
IMG_۲۰۲۰۰۷۱۸_۰۶۱۶۰۳.jpg
IMG_۲۰۲۰۰۷۱۸_۰۶۱۶۰۳.jpg · 720x807px, 146KB
دیدگاه
araz1375

اول و اخر که به میشه

1399/04/28 - 15:59 ·
aylar

چی

1399/04/28 - 16:23 ·
araz1375

اشتباه نوشتم منظورم له بود

1399/04/28 - 17:08 ·
aylar

همه اول و اخر تو این زندگی له میشیمو و از بین میریم

1399/04/29 - 01:18 ·