گاهی وقتا آدم باید دلش رو ول کنه به امون خدا

رهاش کنه و هیچ نظارتی روش نداشته باشه

بذاره بره حتی اگه می بینه که سربه هوا شده

یا از اونم بدتر، باید گُمِش کنه

وبه اتفاقات تکیه و اعتماد کنه

شاید خودش راهشو بهتر پیدا

و مسیر هموارتری انتخاب کرد

یاشاید یکی پیداش کرد و با خودش

به راه درستی بردش.


2020/07/18 - 14:27
دیدگاه
marim

احسنت اما گاهی به راه کج میره اون موقع چی

1399/04/28 - 18:04 ·
E-M

باید به اتفاقات اعتماد کنه.

1399/04/28 - 18:21 ·
marim

نمیدونم اما من بیشتر با عقلم میرم جلو تا دل

1399/04/28 - 18:28 ·
E-M

جالب اینجاست که همه فکر می کنند با عقلشون می رند جلو و این درحالیه که تنها چیزی که ممکنه وجود نداشته باشه عقله.خخ

1399/04/28 - 18:34 ·
marim

یعنی عقل وجود نداره دل شاید من اشتباه کنم

1399/04/28 - 18:39 ·
marim

البته ببخشید متناتون هم معنی عشق میده هم نه بیشتر تنهایی

1399/04/28 - 18:46 ·
E-M

هرکسی از ظن خود شد یارِ من.
برداشت آزاده

1399/04/28 - 18:50 ·
marim

امان از شما

1399/04/28 - 18:57 ·
E-M

امان از دل زینب.

1399/04/28 - 19:10 ·