دختر اصفهانيه به دوست پسرش ميگه : شب بيا دم خونه مون , اِگه موقييت خُب بود يه سكه ميندازم پايین ینی بیا بالا.

شب ميشه . دختره يه سكه ميندازه پائين . ولي هر چقدر صبر ميكنه مي بينه پسره نمياد بالا...

سرش رو از پنچره بيرون ميكنه مي پرسه : آ چرا پَ ني مياي؟!

پسره ميگه : دارم دنبال سكه يه ميگردم!
دختره ميگه : بيا بالا دست خودمس ، بهش كش بسته بودم!!
2020/07/19 - 13:01
دیدگاه
nicefun

{-26-}

1399/04/29 - 13:02 ·
Pari

سلام خوبی

1399/04/29 - 13:03 ·
nicefun

سلام مرسی تو خوبی

1399/04/29 - 13:04 ·
Pari

خوبم بخوبیتون البته شما بودی بهترم شدم

1399/04/29 - 13:05 ·
nicefun

خدا را شکر

1399/04/29 - 13:05 ·