????بچه که بودیم، ثانیه به ثانیه لحظه ها را زندگی می کردیم
لذت هایمان را با تغییر فصل ها منطبق می کردیم
تنها غصه‌مان صبح شنبه و مشق‌های تلنبار شده بود

????بزرگتر که شدیم، لحظه‌ها و ثانیه‌ها و ساعت‌ها بی‌ارزش شدند
زندگی کردن یادمان رفت
آغوش مادر یادمان رفت
یادمان رفت روزی میرسد
که دستهایمان بهانه ی دستهای پینه بسته مردی را می‌گیرند
که جوانیش را سختی ها دزدیدند

????یادمان رفت خیس شدن زیر باران همان لذت بچگی را دارد
یادمان رفت هیچ چیز و هیچ کس
روزهای رفته را برایمان هدیه نمی آورد...2020/07/19 - 20:18
دیدگاه
Ali190

لایک....

1399/05/1 - 01:44 ·
Laila_61

ممنونم جناب مهندس

1399/05/1 - 08:27 ·
Ali190

ممنونم از اینکه فراموشم نکردین

1399/05/2 - 14:29 ·
Laila_61

دوستای خوب فراموش نمیشن آقا داریوش

1399/05/2 - 14:33 ·
Ali190

لطف داری....

1399/05/5 - 02:50 ·
Laila_61

خواهش می کنم ...

1399/05/5 - 07:20 ·
Laila_61

چرا فعالیت نمیکنی مهندس

1399/05/6 - 18:13 ·
Ali190

من حرفامو قبلا به شما گفتم....

1399/05/7 - 01:48 ·
Laila_61

آها باش هر جور خودتون دوست دارید

1399/05/7 - 07:58 ·