یعنی...

• خودت رو دوست داشته باشی
• برای خودت ارزش و احترام قائل باشی
• خودت رو هر جوری که هستی پذیرفته باشی2020/07/20 - 09:00 در D O C H A R
دیدگاه
ber99keh

{-41-}

1399/04/30 - 09:02 ·
parimah

{-a168-}جونمی کِ

1399/04/30 - 09:04 ·
ber99keh

نفسمی

1399/04/30 - 09:07 ·