مسائل قدیمی را از ذهن خود پاک کنید، اسم تمام افرادی که از آن ها دلگیر و عصبانی هستید بنویسید و برای هر کدام یک نامه با عنوان بخشش تهیه کنید و پیش خودتان نگه دارید هربار باز خواستید یادشان بیفتید به این فکر کنید که آن ها الان دارند زندگی‌شان را میکنند و عصبانیت شما فقط روح شما را آزرده و کدر میکند. مشغول بودن به اتفاقات گذشته فقط توان و نیروی شما را هدر میدهد. دیگران را همانطور که هستند بپذیرید و سعی نکنید آن ها را تغییر دهید. هر اتفاقی بود تمام شد و رفت، ذهنتان را با اینهمه انرژی منفی پر نکنید. قلبتان را سبک کنید و به اتفاقات خوب آینده فکر کنید


فلورانس اسکاول شین
2020/07/20 - 20:45 در الماس