خدا
برای دل من
تو را نگه دارد...
2020/07/21 - 02:33 در الماس
دیدگاه
Pari

انشالا که به مرادتون برسید

1399/04/31 - 11:00 ·
ali-2

خخخخخخ مراد ی مرده گنده لاته

1399/04/31 - 11:52 ·
Pari

مگه اون مرد گنده نمیتونه مراد داشته باشه پس اونم به مرادش برسه و از لاتی دست برداره

1399/05/2 - 12:14 ·