اصحاب کهف چند تا جوون باهوش شیرازی بودن که به جای اینکه عمرشون رو بذارن انقلاب کنن


رفتن یه گوشه خوابیدن تا رژیم خودش عوض شه????????????
2020/07/21 - 11:04 در الماس
دیدگاه
rahm900

{-35-}{-37-}{-7-}

1399/04/31 - 11:05 ·
Pari

ممنون

1399/04/31 - 11:13 ·
rahm900

خواهش بانو

1399/04/31 - 11:14 ·
Hosseinq

به به پرچم شیرازم که مثل سابق بالا :)
خوش اومدی دوباره پری خانوم

1399/06/1 - 21:41 ·
Hesam

لابک

1400/09/1 - 06:07 ·
Pari

ممنونم حسین اقا

1400/09/2 - 00:34 ·
Pari

ممنون امیر خان

1400/09/2 - 00:40 ·