ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﮐﻪ …

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﯽ ..

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﯽ ﺩﻭﺳـــﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ..

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺩﻟﺖ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻓﺪﺍ ﮐﻨﯽ ..

ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻠﻘﺖ ﮐﺴﯽ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩﯼ؟

ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﯿﮕﻦ ﻋﺸــــــــــﻖ

ﺣـــــﺲ ﻗﺸﻨﮕﯿﻪ ! ﻣﮕﻪ ﻧﻪ؟


2020/07/21 - 13:05 در بوشهری ها
دیدگاه
E-M

سلام
نمی دونم

1399/04/31 - 13:08 ·
E-M

وای چه زیبا
ممنونم بابت همه ی لطف و بخصوص گل زیباتون.

1399/04/31 - 13:11 ·
ber99keh

خواهش جناب وکیل قابل شما رونداره

1399/04/31 - 13:22 ·
E-M

شما خودتون ازهرگلی گل تروبهترید
خوشحالم دوستای چون شما دارم

1399/04/31 - 13:24 ·
ber99keh

متشکرم آقا ابراهیم
همچنین

1399/04/31 - 13:31 ·