بعضی صداها را بـاید در آغوش گرفت
مـثـلِ یـک «دوستت دارم» از زبـانِ تـو ...
2020/07/22 - 05:00 در D O C H A R