و من هنوز در گیرودارِ نبودنت
دوست داشتنت را از یاد نبرده‌ام...!
2020/07/22 - 05:18 در D O C H A R