مرا با چشمانت عاشق نشو
چه بسا از من زیباتری بیابی
مرا با قلبت عاشق شو
که قلب‌ها هرگز
مشابه هم نیستند..
قبانی❤️
2020/07/22 - 05:42 در بوشهری ها