سلام و عرض بی عرضگی خدمت همه بی عرضه های شب زنده دار{-17-}{-17-}{-20-}{-20-}{-20-}

2020/07/24 - 02:57
دیدگاه
ana36

سلام چیزی شده؟ تلنگر نزنید لطفا ...

1399/05/3 - 03:00 ·
raminhamidi

سلام نه ..مگه قرار بود چیزی بشه خورشید خانم؟

1399/05/3 - 03:01 ·
raminhamidi

یه دکمه هست ور دستم هی فشارش میدم خخخخخ

1399/05/3 - 03:01 ·
raminhamidi

چه خبر..خوبین خوشین دوست مهربون؟

1399/05/3 - 03:02 ·
ana36

حالم خوش نیست ببخشید برای دوستم دعا کنید لطفا ... مرسی

1399/05/3 - 03:05 ·
raminhamidi

چرا چیشده خورشید خانم ؟ دوستت کرونا گرفته؟

1399/05/3 - 03:13 ·
ana36

نه تو کما هستش...

1399/05/3 - 11:29 ·
raminhamidi

خدا شفاش بده . خدا همه مریضارو شفا بده {-35-}{-35-}{-35-}

1399/05/7 - 23:54 ·
ana36

مرسی سلامت باشین

1399/05/8 - 00:01 ·
raminhamidi

منم متشکرم از دعای خیرتون

1399/05/8 - 00:10 ·
raminhamidi

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

1399/05/8 - 00:23 ·