‏قدیما امتحان که تموم میشد می‌رفتیم جزوه و کتاباشو پاره می‌کردیم ، الان باید عکسا و پی دی افا شو پاک کنیم

2020/07/24 - 15:27 در بوشهری ها