قديما
بيسکويت هاهم با وفابودند
«مادر» !


اما الآن
بيسکويت هاهم بي وفاشدن
«هاي باي»...!!
نیومده میره.......
سلام خداحافظ
نمیدونم قد ما کوتاه بود یا قدیما برف بیشتر میومد!!
نمیدونم دل ما خوش بود یا قدیما بیشترخوش میگذشت!!
نمیدونم سلامتی بیشتر بود یا ما مریض نبودیم!!
نمیدونم ما بی نیاز بودیم یا توقع ها پایین بود!!
نمیدونم همه چی داشتیم یا چشم وهم چشمی نداشتیم!!
نمیدونم اون موقع ها حوصله داشتیم یا الان وقت نداریم!!
نمیدونم چی داشتیم چی نداشتیم

ولی روزای خوبی داشتیم ... ツ


6881342-9526-l...2020/07/25 - 10:05 در بوشهری ها
پیوست عکس:
6881342-9526-l.jpg
6881342-9526-l.jpg · 768x768px, 93KB