این روزا اکثراً دنبال دوست دختر می گردند

اما من دوست دکتر می خوام.

میانِ ماهِ من تا ماه گردون

تفاوت از زمین تاآسمان است
2020/07/27 - 13:00
دیدگاه
ber99keh

دوست دختر دکتر {-7-}

1399/05/6 - 13:01 ·
E-M

ان که دیگه ایده آله.
{-7-}

1399/05/6 - 13:03 ·
ber99keh

بایه تیر دونشون {-7-}

1399/05/6 - 13:05 ·
Mahpar

{-18-}

1399/05/6 - 14:38 ·
E-M

سلام خانم مهتاب
ممنونم از حضورتون و خوشحالم که شاد هستید

1399/05/6 - 14:48 ·
Mahpar

سلام اقا ابراهیم حوبید

خیلی باحال بود {-11-}

1399/05/6 - 18:29 ·
E-M

سپاسگزارم از لطف نظرتون.

1399/05/6 - 18:31 ·
Mahpar

{-35-}

1399/05/6 - 18:36 ·
E-M

{-35-}{-42-}{-35-}
گاهی لازمه که آدم مطایبه ای داشته باشه.
والان ازاون گاهها بود.

1399/05/6 - 18:40 ·
Mahpar

خیلی به جا و منطقی بود {-11-}

1399/05/6 - 21:35 ·
E-M

بازم تشکروسپاس بی حد

1399/05/6 - 22:03 ·
marim

بهبه ادما توسن پیری هم دنبال دوست دختر میگردند خخ

1399/05/7 - 06:38 ·
E-M

سلام
من گفتم دوست دکتر.
ولی اگرهمون دکتر دخترهم بود فبهالمرادخخ
مهم دکتر بودنشه

1399/05/7 - 07:24 ·
marim

که اینجوریاست

1399/05/7 - 07:50 ·
E-M

{-7-}

1399/05/7 - 09:24 ·