بخاطر کَفاره ی گناهانم

تصمیم گرفتم

چندروز روزه ی سکوت بگیرم

تا شاید استحاله ای در

روج و روانم رُخ داده

وسعادت ولیاقت حضوریافته

آنگاه تا آخرین لحظه ی عمر به تماشایت نشسته

و از عابدانت گردم

ای دوست
2020/07/28 - 21:03
دیدگاه
saeed37

{-35-}{-35-}{-35-}

1399/05/7 - 21:23 ·
Mahpar

کامنت و پست که میزارید ، یا نه روز ه باطل میشه {-11-}

1399/05/7 - 21:39 ·
marim

خخخ میگم روزتون باطل شد رفت

1399/05/8 - 07:37 ·
E-M

گفتم که فتاوای شما خیلی سخت گیرانه هسبش.
نمیشه مقلد شما شد.
براچی باطل؟

1399/05/8 - 07:39 ·