در روز معنوی عرفه

روز بخشیده شدن گناهان و
روز نیایش ، در سکوتی که
دلت ،دست "دعا "باز نمود
یادِ ما باش که
محتاج ِدعاییم هنوز

روز عرفه بر شما خوبان مبارک

????
2020/07/30 - 14:42
دیدگاه
_hedieh_

روز عرفه بر شما هم مبارک{-29-}{-35-}

1399/05/9 - 15:00 ·
1angel

این روز این عید بر شما هم مبارک {-35-}

1399/05/9 - 15:08 ·
aylar

التماس دعا

1399/05/10 - 05:31 ·
jd2000

ممنون از حضورتان
موفق باشید

1399/05/10 - 09:49 ·
_hedieh_

{-35-}

1399/05/10 - 14:27 ·