نگارش کلمات چینی خیلی حساسه ...


مثلا یه هشت طبقه با سقف شیبدار و پیلوت و فضای سبز میکشی یه معنی داره !


حالا اگر پنجره یکی از واحدها رو باز کنی معنیش عوض میشه !!!

我喜歡你,不要忘記
2020/07/31 - 20:22 در دوستان قدیمی نایس فان