به شدّتِ اکنون،به دوریِ فردا ...دلم برای تو تنگ است
که می طپد این دل، که می رسد آیا؟!...دلم برای تو تنگ است

کجای کویری؟ کجای بیابان؟...بیا، بیا،که ببینی
به قامت باران،به وسعت دریا...دلم برای تو تنگ است

دو پیک پیاپی ، سه پیک پیاپی...پُکی به پیکر سیگار
نشانه ی بارز ، بهانه ی گویا... دلم برای تو تنگ است

سرود خدا را ــ ترانه ی ما را ــ چه عاشقانه سرودی
تو ای من ِ آدم ، تو ای خود حوّا...دلم برای تو تنگ است

نه فکر بُریدن ، نه شوق رسیدن... نه آرزوی وصالت
من از سر اینها گذشتم و تنها...دلم برای تو تنگست

شبست و سیاهی ، سکوت و تباهی...و یادگار گناهی
که کردی و رفتی ، که رفتی و حالا ...دلم برای تو تنگ است

به وقت خیالت ، اذان شد و باید...وضو به گریه بگیرم
که ساعت غصه رسیده در اینجا...دلم برای تو...

2020/08/01 - 23:20