پیوست عکس:
IMG_20200802_103800_321.jpg
IMG_20200802_103800_321.jpg · 720x1280px, 116KB
دیدگاه
dearyourselfd

یا حضرت عباس.این کی بود

1399/05/12 - 21:37 ·
aylar

عکسه

1399/05/12 - 21:39 ·
aylar

با نقاب البته

1399/05/12 - 21:39 ·
dearyourselfd

خدا را خوش میاد پچه بترسونی{-16-}

1399/05/12 - 21:42 ·
aylar

کجاش ترسناکه {-30-}

1399/05/12 - 21:46 ·
dearyourselfd

خلاصه. بدرد سر قندون میخورد که امسال هم عید نبوذ

1399/05/12 - 21:49 ·
aylar

بپاکمش؟؟؟{-a128-}

1399/05/12 - 22:08 ·
aylar

مگه میشه گل زیبا نباشه ...گل همیشه زیباست:X

1399/05/12 - 22:21 ·
dearyourselfd

بس خدا گل را واسه وچود زن افرید ..سعی کن تو نیز زیبا پسند باشی

1399/05/12 - 22:22 ·
aylar

زیبایی فقط زیبایی باطن{-35-}

1399/05/12 - 22:37 ·