فرقی نمی کند چه برایم نوشته دوست
گیرم که ناسزاست ولی دستخط اوست

آیینه وار خیره به تنهایی توام
آری! سکوت ساده ترین راه گفت و گوست

این درس را ز عشق تو آموختم که گاه
راه وصال، دست کشیدن ز جست و جوست

هرکس به قدر وسع، خریدار یوسف است
سرمایه ی شکسته دلان چیست؟ آرزوست

بیچاره ما که گرچه عزیزیم نزد خلق
چیزی که پیش دوست نداریم آبروست .


2020/08/02 - 23:38
دیدگاه
tina

یاد بگیر خنگول شعر قشنگ اینه

1399/05/12 - 23:39 ·
ALISEVEN

به به تو كه ننوشتيش !!!

1399/05/12 - 23:44 ·
tina

استاد اسم شاعرش هستا

1399/05/12 - 23:44 ·
ALISEVEN

بله ديدمش

1399/05/12 - 23:45 ·
tina

علی شعراش عالیه

1399/05/12 - 23:46 ·
ALISEVEN

دست پختش از شعراش بهتره

1399/05/12 - 23:50 ·
tina

مگه اشپزه ؟

1399/05/12 - 23:51 ·
tina

اهای علی

1399/05/13 - 00:00 ·
ALISEVEN

نميدونم برو از خودش بپرس

1399/05/13 - 00:01 ·
tina

از کدوم دنده پاشدی بداخلاق

1399/05/13 - 00:02 ·
ALISEVEN

خب چیکار کنم ؟ اخلاقمه

1399/05/13 - 00:19 ·
ALISEVEN

کاری نداری؟

1399/05/13 - 00:25 ·