چنان پُرخواب چشمانم،تو راهم تار می بینم

که حتی سایه ات را آنسوی دیوار می بینم

گرفتم فال از حافظ به هنگام نماز امشب

خوشم زانروکه در طالع، زتو دیدار می بینم
2020/08/03 - 15:41