یک سخن ، یک نکته

دقت کردید تازگی ها

تا می خوای با یکی دوکلمه اختلاط کنی

طرف بلافاصله تیپ فلاسفه و دانشمندا بخودش می گیره

و با یک قضاوتی عجولانه

اول تورو قضاوت کرده

و بعد وقیحانه برات تصمیم می گیره؟؟

2020/08/03 - 21:31