تنها بدیش این بود که خیلی خوب بود!
بعضی از آدم ها انقدر خوب هستند که نباید بهشون نزدیک شد!
باید آن ها را از دور دید،از دور سلام کرد،از دور لبخند زد،از دور دوست داشت...
شاید این هم یک جور داشتن باشه
آخه زندگی متخصص اینه که آدم های خوب رو ازت بگیره!

روزبه معین
از کتاب'آنتارکتیکا،89 درجه جنوبی

2020/08/05 - 21:38
دیدگاه
mohammad-amin80

پ بگو چرا خدا منو از همه میگیره....!!!!! هی خدااااا مردیم از این همه خوووووبی....خخخخ

1399/05/15 - 21:55 ·
tina

خوبی اعتماد ب سقف ؟

1399/05/15 - 21:59 ·
mohammad-amin80

سقف برام کمه... عرشو بپا نیاد رو سرت...خخخ

1399/05/15 - 22:00 ·
tina

خخخ مواظبم

1399/05/15 - 22:01 ·
mohammad-amin80

خوبم مرسی... الان تعطیل کردم دارم میرم خونه... خسته ام قد تموم عالم

1399/05/15 - 22:02 ·
tina

به به پسرمون کاریم هست خسته نباشی

1399/05/15 - 22:04 ·
mohammad-amin80

مرسی سلامت باشی...هنو کوجاشو دیدی یه شرکت تکنوتله و یه محمدامین جیگرررر

1399/05/15 - 23:41 ·
tina

محمد امین جیگر خوبی ؟

1399/05/16 - 23:56 ·
mohammad-amin80

سلام نه.... اصلا حالم خوب نیست...

1399/05/17 - 04:51 ·
tina

ادم سرزنده مثل تو نباید غم بدلش را بده

1399/05/17 - 13:51 ·
mohammad-amin80

من راهش نمیدم که... به زور میچاپوننش وسط دلم که...

1399/05/17 - 22:38 ·