دیدین مورچه ها بهار و تابستون غذا ذخیره میکنن برای فصل سرما منم همونطوری‌ام با این فرق که من جزوه کپی میکنم نمیدونم برای کِی، فقط کپی میکنم:|

2020/08/07 - 22:19 در دربدرها