ولی بچه که بودیم یه پیام بازرگانی بود بچه دستشو میکرد تو چرخ گوشت.

همیشه موقع خواب دستامو زیر لحاف قایم میکردم از ترس. خدا ازتون نگذره با این تبلیغات

2020/08/08 - 16:09 در بوشهری ها
دیدگاه
ber99keh

{-7-}{-33-}

1399/05/18 - 18:32 ·
araz1375

:D

1399/05/18 - 19:20 ·