گاهی فقط میخاهی

حوصله ات از خودت سرمیرود

گاهی میروی انقدر دور که به خود نمیرسی

گاهی تنها تسکین دردهایت نبودن است

نباشی هیچ کجای جهان

درخانه درخیابان

حتی جلوی ایینه هم نباشی

دیگر دلخوشی برایت مفهومی ندارد

میخاهم سکوت کنم وهیچ نخواهم

....

2020/08/18 - 01:37
پیوست عکس:
profile-bedoone-matn-13.jpg
profile-bedoone-matn-13.jpg · 500x608px, 30KB
دیدگاه
1angel

این پستتو دوس دارم

1399/05/28 - 01:44 ·
roya-2020

مرسی خودمم یه حس خاص داشتم بهش

1399/05/28 - 01:45 ·
1angel

چون حس درونی آدمه...

1399/05/28 - 01:47 ·
roya-2020

دقیقا همینه

1399/05/28 - 01:50 ·
saeed37

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1399/05/28 - 07:35 ·