عشـــق فقط اونجا که شاملـــو میگه :
از تو حرف میـــزنم
چنان نوبــــرانه میشوم
که بهــــار هم
دهانش آب می افتـــــد
ᴊᴏɪɴ↝
2020/08/18 - 12:46
پیوست عکس:
72ad7d7293104633a3e1714534623ede.jpg
72ad7d7293104633a3e1714534623ede.jpg · 680x1126px, 172KB