مهربانا ! ????
مشکلات مرا اصلاح و قوی‌تر میکند
میدانم آنقدر رئوفی که گاهی مشکلات را برای محافظت از من دربرابر بلاهای بزرگتر استفاده می‌کنی ....‌
البته تو در مشکلِ من فرصت را می‌بینی و من بحران را میبینم.
اما تو رشد و تعالی مرا میبینی ....
و من بعدها متوجه میشوم که بحران نبوده بلکه برکتی در زندگی ام بوده...
و حتی توسط همانیکه مشکل می نامیدم ،
از بلا نجات یافتم

الله اکبر ، چقدر مهربانی ...
درک این موضوع لیاقت میخواهد ،
لیاقت درک جهان هستی را به من عطاکن.
الهی آمین ????


????????

2020/08/23 - 08:20