کتاب
شکایت کردن از زندگی، وقت تلف کردن است و ترحم نسبت به خود از دو جهت غیر مفید است.
اول اینکه هیچ کاری برای غلبه بر حال ناخوشِتان انجام نمی‌دهید.
دوم اینکه با این کارتان، استیصال ناشی از این رفتار مخرب را هم به ناخوشی اولیه‌تان اضافه می‌کنید.

هنر خوب زندگی کردن
2020/08/24 - 10:31 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
rahm900

{-35-}

1399/06/3 - 10:36 ·
rahil_

{-35-}

1399/06/3 - 10:38 ·
rahm900

مرسی بانو

1399/06/3 - 10:40 ·
rahil_

باشه

1399/06/3 - 10:41 ·
rahm900

چی باشه؟{-30-}

1399/06/3 - 10:49 ·
rahil_

همون مرسی دیگه

1399/06/3 - 10:50 ·
rahm900

آهان

1399/06/3 - 10:53 ·
aylar

گلم:X

1399/06/4 - 17:40 ·
rahil_

ممنونم {-35-}

1399/06/4 - 21:18 ·