????اولین پنجشنبه
ماه محرم ????
ثواب فاتحه و صلوات
چندین برابر است

پس
هدیه اموات را
فراموش نکنیم
روحشان شاد یادشان گرامی
???? ─┅─═ঊঈ????ঊঈ═─┅─????
2020/08/27 - 10:45
پیوست عکس:
58b043710921476c8330b11e323c9d52.jpg
58b043710921476c8330b11e323c9d52.jpg · 640x640px, 90KB