يه مرد عاشق
با دختر مورد علاقش
مثل مادر با نوزاد برخورد ميكنه
همون قدر عاشقانه
همون قدر ظريف
همون قدر نگران...

داریوش رامسری2020/09/04 - 10:53
پیوست عکس:
c28de16df8cd4b2a89f69c772f5e1f26.jpg
c28de16df8cd4b2a89f69c772f5e1f26.jpg · 900x1280px, 61KB
دیدگاه
d_m_d

{-35-}

1399/10/10 - 16:01 ·