یک زن برای فراموش کردن مردی ک دوستش داشته،

هر چیزی که یادآور اوست را نابود می‌کند...
از موهایش بگیر تا قیافه‌اش،
اصلا خودشان را یک جوری درست می‌کنند که شبیه قبل نباشند،
شبیه هر کسی باشند جز آن آدمِ قبلی...
بعد می‌افتند به جانِ لباس‌هایشان،
همان لباس‌هایی که بویِ تنِ یار بیشتر از بوی عطرشان رویش مانده...
بعد تک تکِ یادگاری‌ها را بذل و بخشش می‌کنند به دخترهای فامیل و دخترک‌های سرِ چهار راه...
گل‌های خشک هم که مستقیم می‌روند توی سطل زباله...
آهنگ‌های مشترک می‌شود یک پوشه و آن ته‌ ته‌های گوشی خاک می‌خورد...
و عکس‌های دو نفره یکی پس از دیگری پاک می‌شود...
مردها اما؛
برای فراموش کردن زنی ک دوستش داشته‌اند هیچ‌کدام از این کارها را نمی‌کنند،
اخر فراموش‌کاری از صفات ذاتیِ مردهاست...!

2020/09/11 - 06:44 در دوستان قدیمی نایس فان