دنیا چون کاه است، "عشق چون گندم" بادِ اجل کاه را ببرد، یک پرّه کاه نماند. دنیا چون دهل است. خلایق از بانگِ او حیران، بر او جمع می آیند و او میان تهی. در او هیچ چربشی نی و منفعتی نی. خنک آن كه طبله ی عطّارِ عشق یافت و از بانگ طبلِ ملکِ دنیا دل، سرد کرد. مکتوبات مولانا

2019/07/07 - 19:39
دیدگاه
zahra13

ریحانه من که ادبیات خوندم نفهمیدم چی گفت

1398/04/17 - 15:50 ·
rahil_

خخخخخخخخخخ خدا خفت نکنه

1398/04/17 - 16:53 ·
rahil_

راستی مریم سراغتو دیروز میگرفت. منم گفتم اتفاقا دیدمت

1398/04/17 - 16:53 ·
zahra13

زنده و سلامت باش مریم جون خیلی وقته از هیشکی خبر ندارم اینجا نمیاد ؟؟بهش سلام برسون

1398/04/18 - 12:40 ·
rahil_

سلامت باشی. باشه ازش میپرسم

1398/04/18 - 15:57 ·
38444672

سلام بانو عصرتون خوش

1398/04/18 - 18:36 ·