مورد داشتیم مرده زیر تابوت زنش از بس خوشحال بوده داد میزده!

.

.

.

.

لا اله ایووووول الله

2020/09/14 - 12:06