قابل توجه اقایون

2020/09/14 - 17:23
پیوست عکس:
photo_2020-09-02_20-24-01.jpg
photo_2020-09-02_20-24-01.jpg · 1079x620px, 79KB
دیدگاه
R-H

{-7-}{-7-}{-7-}

1399/06/24 - 17:24 ·
setayeshmirzaie

معلومه زنت بیوه میشه نیشت بازه

1399/06/24 - 17:26 ·
saeed63

{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}{-18-}

1399/06/24 - 17:28 ·
R-H

نمیدونم خوشبختانه یا بدبختانه هنوز زن ندارم.به تجربه ش می ارزه.خخخ

1399/06/24 - 17:29 ·
R-H

ولی خدائیش زنش خیلی خوشگله.حیفه که باداشتن چنین زنی رفته با یکی دیگه چت می کنه.

1399/06/24 - 17:35 ·
setayeshmirzaie

سعیدهم مایل هست انگاری

1399/06/24 - 17:35 ·
setayeshmirzaie

{-11-}{-11-} تجربه دست خودته دست یکی رو بگیر سخت نیست که

1399/06/24 - 17:36 ·
saeed63

من زن داشتم چند سال قبل .. ولی همچین کاری نکردم

1399/06/24 - 17:36 ·
setayeshmirzaie

مرده خوشتیپ تره حقش نبوده اینجا به درک واصل شه {-1-}

1399/06/24 - 17:37 ·
setayeshmirzaie

اینجوری باشه باید حالا حالا ها بدویی با این تورم اخر سر هم به هیچی نمیرسی باید وایسی

1399/06/24 - 17:39 ·
setayeshmirzaie

سعید از این کارا نکردی پس الن داری چیکار میکنی مثلا داری چت میکنی دیگه حقته بندازنت امشب بیرون

1399/06/24 - 17:39 ·
saeed63

نه با کسی چت نمیکنم .. کی میخواد منو بندازه بیرون؟!؟!

1399/06/24 - 17:41 ·
setayeshmirzaie

همه چی تمومه لامصب نمیشه تعریف کرد خدا بده شانس

1399/06/24 - 17:41 ·
setayeshmirzaie

مگه زن نداشتی شما زنت میندازه بیرون

1399/06/24 - 17:42 ·
saeed63

گفتم داشتمممممممم.. نگفتم دارم که

1399/06/24 - 17:42 ·
setayeshmirzaie

خوب پس برعکس شده از شما {-11-}

1399/06/24 - 17:44 ·
saeed63

نه اون موقع این چیزا نبود

1399/06/24 - 17:47 ·
setayeshmirzaie

اون موقع ها نبود از این چیزا .مگه کدوم دوره ای شما

1399/06/24 - 19:53 ·
saeed63

15 سال پیش

1399/06/24 - 20:05 ·
setayeshmirzaie

واقعا دوباره تجدید فراش نکردین

1399/06/24 - 20:08 ·
saeed63

خیر

1399/06/24 - 21:22 ·
777777

{-18-}{-18-}

1399/06/30 - 20:51 ·
setayeshmirzaie

{-7-}{-7-}

1399/06/30 - 22:00 ·