دلم واسش تنگ شده:(

واسه یهو مهربون شدناش:(

واسه قهرکردناش:(

حتی دادزدناش.... غرزدناش...

واسه موقعی که خسته بود پابه پام بیدارمیموند...

واسه صداش...

چشاش..

موهاش...

دلم براش تنگ شد باهمه بدی هاش...

2020/09/14 - 22:34 در D O C H A R
پیوست عکس:
fe99bf8ad730cf84b967ac5ff81a17f3-donoghte.com_.jpg
fe99bf8ad730cf84b967ac5ff81a17f3-donoghte.com_.jpg · 592x592px, 40KB
دیدگاه
saeed63

{-60-}{-60-}

1399/06/24 - 22:37 ·
1angel

باز شروع کردی

1399/06/24 - 22:38 ·
roya-2020

نه میدونم احمقانست
اما همینجوری گذاشتم

1399/06/24 - 22:39 ·
1angel

دفعه آخری باشه لطفا...دیگه باید شاد باشی

1399/06/24 - 22:42 ·
roya-2020

چشم استاد
بالاخره اینم یه روزی تموم میشه

1399/06/24 - 22:43 ·
1angel

البته...هیچ چیز پایدار نیست عزیزم ...استادم خودتی

1399/06/24 - 22:45 ·
roya-2020

مهم اینه چطور قراره بگذره

1399/06/24 - 22:51 ·
1angel

اون دیگه دست خود آدمه

1399/06/24 - 22:54 ·
roya-2020

اره دقیقا افتاده دست ادم احمقی مث من

1399/06/24 - 22:56 ·
1angel

خوبه خودت میدونی{-11-}

1399/06/24 - 22:59 ·
roya-2020

دقیقا
اگه نبودم که دلم براش تنگ نمیشد

1399/06/24 - 23:01 ·
1angel

چی بگم

1399/06/24 - 23:05 ·
roya-2020

8روزشده
هووووف بگذره دیگه راحت بشم

1399/06/24 - 23:06 ·
1angel

میگذره به چه خوبی...به من فکر کن خوب میشی{-7-}

1399/06/24 - 23:08 ·
roya-2020

الان نگرانیم تویی با این حالت
همنشینی با محمد خسیست کرده

1399/06/24 - 23:09 ·
1angel

اره تو ی کاری کن برام...{-38-}

1399/06/24 - 23:14 ·
roya-2020

مادی نباشه ها

1399/06/24 - 23:18 ·
1angel

من فقط کارم مادیه ...

1399/06/24 - 23:19 ·
roya-2020

اون تخصص محمده به اون بگو

1399/06/24 - 23:21 ·
1angel

{-38-}

1399/06/24 - 23:24 ·
roya-2020

{-49-}خودم درخدمتم

1399/06/24 - 23:26 ·
1angel

یعنی قبول کردی

1399/06/24 - 23:28 ·
roya-2020

نه حالا تعارف کردم جدی نگیر

1399/06/24 - 23:30 ·
1angel

مگه باهات شوخی دارم دختر چرا با احساساتم بازی میکنی{-a85-}

1399/06/24 - 23:34 ·
roya-2020

بازشروع میکنم اه وناله ها خود دانی

1399/06/24 - 23:35 ·
1angel

به توام میگن دوست...قهرم باهات{-38-}

1399/06/24 - 23:39 ·
roya-2020

قهرکنی امشب تازه گریم میکنم

1399/06/24 - 23:40 ·
1angel

از محمد یاد بگیر قبول کرده ...

1399/06/24 - 23:45 ·
roya-2020

اون قبول کنه محالههههههه

1399/06/24 - 23:46 ·
1angel

بیا ببین

1399/06/24 - 23:46 ·
1angel

پست تو آرامشم باش

1399/06/24 - 23:48 ·