این به نیت همتون که آنلاینید و آن لاینید گرفتم :

06_Hanooz.Cheshmaye.To.mp3 · 8.7MB
2020/09/17 - 02:53
دیدگاه
1angel

یعنی چی فال آهنگ

1399/06/27 - 03:10 ·
bye_bye

عزیزم به پست قبل مراجعه کنی کامل توضیح دادم :

1399/06/27 - 03:15 ·
1angel

متوجه شدم..خخخ

1399/06/27 - 03:24 ·
bye_bye

نیت کن دور هم یچیزی برات پلی کنم

1399/06/27 - 03:24 ·
1angel

بفرما

1399/06/27 - 03:29 ·
bye_bye

از یک تا 89 ی عدد بگو با خلوص نیت

1399/06/27 - 03:32 ·
1angel

۶۲

1399/06/27 - 03:33 ·
bye_bye

پست کردم عزیزم :)

1399/06/27 - 03:38 ·
1angel

متوجه شدم..مرسی

1399/06/27 - 03:42 ·
Alirezaaa32

20

1399/06/27 - 07:40 ·
Alirezaaa32

فال من چی شد

1399/06/27 - 15:34 ·
bye_bye

عه.. خب باید میگفتی منظورت از بیست اینه... دوباره نیت کن ی عدد بگو

1399/06/27 - 15:38 ·
Alirezaaa32

خب دیگه چیزی نبود ک خب نیت کردم ولی میخام همون20 باشه

1399/06/27 - 15:40 ·
bye_bye

از یک تا 88 میتونی عدد بگی

1399/06/27 - 15:40 ·
Alirezaaa32

13

1399/06/27 - 15:41 ·
bye_bye

الان پستش میکنم. ببینش

1399/06/27 - 15:43 ·
Alirezaaa32

ممنونم

1399/06/27 - 15:48 ·
bye_bye

گوشش دادی؟

1399/06/27 - 15:50 ·
Alirezaaa32

اره قشنگ بود

1399/06/27 - 15:51 ·