.
نگران نباش که مرا رها کرده ای،
من هر روز صبح برایت چای دم میکنم،
در آغوش میگیرمت، با هم به خرید میرویم
گل میخریم، از آن گل فروشی معروف،
کافه هم که از برنامه های همیشگیست،
برایت میز شام را میچینم،منتظر مینشینم،
که از راه برسی، خسته و کوفته و ببوسمت،
تازگی ها مسافرت هم رفته بودیم،
یادت نیست ؟
میدانی ...
همه چیز رو به راه است،
اگر همیشه خواب باشم ...

2020/09/17 - 12:38
دیدگاه
saeed63

اخیی. چه رویای زیبایی
{maxHeight:500});" target="_blank" rel="nofollow">

1399/06/27 - 12:44 ·
taranom111

{-35-}

1399/06/27 - 12:51 ·