بعضیا اینجا سعی میکنن همونی باشن که تو دنیای واقعیشون هستن

بعضیا سعی میکنن بهتر از چیزی که هستن وانمود کنن که هستن
بعضیام کلا سعی میکنن اونی باشن که تو دنیای واقعی جراتشو یا جسارتشو نداشتن
من با سومیا خیلی حال میکنم چون فک میکنم اونا واقعی ترینه خودشونن
2020/09/17 - 16:12
دیدگاه
Ali190

لایک....

1399/06/27 - 16:57 ·
bye_bye

{-35-}{-35-}{-35-}

1399/06/27 - 16:58 ·
Ali190

{-35-}{-35-}{-35-}

1399/06/27 - 17:00 ·
mahmod5050

سلام

1399/07/17 - 06:55 ·