پرسیدند:
انسانیـت چیسـت؟
عالمی گفت:
تواضع در وقت رفعت
عفو هـنگام قدرت
سخاوت هنگام تنگدستی
و بخشـش بدون منت.


پاییزتون مبارک
2020/09/22 - 08:58 در دوستان قدیمی نایس فان
دیدگاه
zahra12dsyt

پاییز شما هم مبارک دوست جون

1399/07/1 - 10:23 ·
rahil_

سلام زهرا جون. ممنون خانومی

1399/07/1 - 10:45 ·
mostafa114

عزیز ، چه زیبا است

1399/09/10 - 07:23 ·