بچه که بودم فک میکردم اگه قبل از اینگه نمازتو بخونی، غذا بخوری، نمازت قضا میشه.. کودک است دیگر.. :/

2020/09/24 - 17:52
دیدگاه
R-H

حالا قضا میشه یانمیشه؟چون من همش قبلش غذامیخورم.

1399/07/3 - 17:53 ·
bye_bye

@R_H جملت منو یاد این خاطرم انداخت :/

1399/07/3 - 17:53 ·
bye_bye

من که نوشتنشو بلد نبودم فک میکردم منظور از قضا این غذاست {-15-}

1399/07/3 - 17:54 ·
R-H

خداراشکرکه خاطره ی خوبی به ذهنت متبادرشد.

1399/07/3 - 17:54 ·
R-H

بازم خوبه من همش تصورم غزا بود

1399/07/3 - 17:56 ·