تقریبا یازده سال پیش....

Shadmehr Aghili -Taghdir [320].mp3 · 10.8MB
2020/09/25 - 00:03
دیدگاه
R-H

بگرد دنبالش.حتماً پیداش میکنی. امیدوارم هرکی گمشده ای داره پیداش کنه.

1399/07/4 - 16:59 ·
bye_bye

چیو پیدا میکنم؟

1399/07/5 - 09:56 ·
R-H

آهنگ روگوش بدی متوجه میشی

1399/07/5 - 13:12 ·
bye_bye

وا... یعنی بنظرت من آهنگی رو براتون گذاشتم که خودم گوش ندادم؟؟!! من گمشده ای ندارم... خودم گم شدم باید پیدام کنن بقیشونم خودم فرستادم گم شن... پس مسئله رو پیچیدش نکن{-7-}

1399/07/5 - 15:53 ·
R-H

خخخخخخ جالب بود. ایشالا به زودی پیدات می کنم.{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1399/07/5 - 16:57 ·
bye_bye

منو براچی پیدا کنی؟

1399/07/5 - 20:07 ·
R-H

برااینکه ببینمت.

1399/07/5 - 20:08 ·
bye_bye

برا چی ببینی منو؟ چیزای دست نیافتنی دیدنی هم نیستن... اینا رو میای میگی بقیه فاز برمیدارن دیگه...

1399/07/5 - 20:13 ·
R-H

باشه دیگه نمیگم.فقط شوخی بود.

1399/07/5 - 20:12 ·
bye_bye

میدونم شوخی کردی... بقیه که نمیدونن دوستم

1399/07/5 - 20:14 ·
R-H

به بقیه چکارداریم؟ مهم اینه که خودمون میدونیم شوخیه.ما برابقیه زندگی نمیکنیم.

1399/07/5 - 20:15 ·
bye_bye

اوکی....

1399/07/5 - 20:16 ·
R-H

اگه کسی بخوادبابقیه زندگی کنه همیشه اونیکه فراموش میکنه خودشه.

1399/07/5 - 20:21 ·
bye_bye

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1399/07/5 - 20:22 ·
R-H

{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}{-35-}

1399/07/5 - 20:23 ·